środa, 25 maja 2016

Budowa sztachety Winylowe na plot i furtę ze sztachetek nie zada pozwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu gminie oprócz wyjątkowych przypadków.

Konstrukcja ogrodzenia z PCV na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu gminie nie licząc wyjątkowych wypadków.

Plot PVC na plot i bramkę ze sztachetek nie przewyższające wysokości 2,2 m stawiane pośrodku dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia balaski z plastyku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia winno określać formę ogrodzenia, sposób dokonania jego montażu a także zaplanowany termin startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy dołączyć deklaracje o prawie do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych i jeżeli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasami do budowy plot plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek potrzebne są pomocne uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, jak projektowane sztachetki z plastyku na plot i bramkę sztachetowa jest nieadekwatne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W sytuacji jak planowane balaski PVC na plot i bramę sztachetowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zapoczątkowania robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz